Zadzwoń: +48 517 594 194

Zadzwoń: +48 517 594 194

TIG WELDING

Rękawica przeznaczona jest do ochrony rąk podczas wykonywania prac spawalniczych wymagających dużej zręczności i precyzji, np. TIG (typ B). Spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC oraz normach zharmonizowanych: EN 420, EN 388, EN 407 i EN 12477.

Karta produktu Deklaracja zgodnościInstrukcja

Rękawice należą do klasy Osobistego Sprzętu Ochronnego (PPE) określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej DZ.U Nr 259 poz. 2173) . Zaklasyfikowane zostały do kategorii II i są zgodne z normą EN388:2016 (Odporność na ścieranie – 1, Odporność na przecięcie – 1, Odporność na rozdzieranie – 2, Odporność na przekłucie – 1), normą EN407:2005 (Odporność na palność – 4, Odporność na kontakt z gorącym przedmiotem – 1, Odporność na ciepło konwekcyjne – 2, Odporność na promieniowanie cieplne – X, Odporność na małe odpryski stopionego metalu – 4, Odporność na duże odpryski stopionego metalu – X ) EN 12477:2001 + A1:2005 – TYB B do prac wymagających dużej zręczności np. spawanie metodą TIG. Wymagania dotyczące ochrony dla tych rękawic są spełnione na niższym poziomie. EN 420:2003+A1:2009,odporności na przecięcie wg EN ISO 13997 – X (nie testowano). Zręczność – poziom 5
Tig WeldingJednostka certyfikująca: MIRTA-KONTROL d.o.o.

Nazwa produktu: Rękawice ochronne

Opis produktu: Rękawica przeznaczona jest do ochrony rąk podczas wykonywania prac spawalniczych wymagających dużej zręczności i precyzji, np. TIG (typ B). Spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC oraz normach zharmonizowanych: EN 420, EN 388, EN 407 i EN 12477.

Dostępne rozmiary: 9/L, 10/XL, 11/XXL

Dostępne kolory: Naturalny

Pakowanie: 12 par/folia, 120 par /karton

Import: Własny

Karta Produktu

Download

Deklaracja zgodności

Download

Instrukcja

Download