Zadzwoń: +48 517 594 194

Zadzwoń: +48 517 594 194

Regulamin

1. Informacje ogólne
1.1. SG GLOVES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Właściciel i administrator strony internetowej www.sg-gloves.pl
1.2. Osoba składająca zamówienie zwana jest w dalszej części regulaminu „Klientem”.
1.3. „Towar” to wszelki asortyment, który Klient może zamówić za pośrednictwem poczty e-mail lub zamawiając telefonicznie
1.4. Dokonując zamówienia Klient oświadcza, iż akceptuje treść regulaminu, który dotyczy każdej z form składania zamówienia, warunków płatności, cennika przesyłek kurierskich, realizacji dostaw, zwrotów towarów, gwarancji i reklamacji
1.5. Poprzez złożenie zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
1.6. W przypadku podania przez Klienta adresu e-mail w wypełnionym formularzu, wyraża on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną.
1.7. Klient wyraża zgodę na zapis i archiwizację korespondencji e-mail, którego celem jest dążenie do zwiększania jakości obsługi Klienta jak i troska o bezpieczeństwo zawieranych transakcji.
2. Składanie zamówień
2.1 Każdorazowo przed złożeniem zamówienia Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem zamieszczonym na stronie https://sg-gloves.pl/regulamin/.
2.2. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść. Dotyczy to wszystkich form składania zamówienia.
2.3. Klient może złożyć zamówienie drogą mailową na adres: zamowienia@sg-gloves.pl bądź telefonicznie pod numerem (+48)-517-594-194
2.4. Zamówienia złożone po godzinie 12.00 są realizowane w następnym dniu roboczym
2.5. W przypadku zamówień paletowych termin wysyłki zostanie potwierdzony telefonicznie
2.6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
2.7. W przypadku wystąpienia chwilowego braku jakiegokolwiek produktu lub wystąpienia innego problemu uniemożliwiającego realizację zamówienia, skontaktujemy się z Klientem w celu ustalenia dalszych szczegółów dotyczących realizacji złożonego zamówienia.
Jeżeli skontaktowanie z Klientem jest niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia, takie zamówienie traci moc.
2.8. Zamówienie, które zostało zrealizowane (towar został wysłany) nie może być anulowane.
3. Warunki dostawy.
3.1. Zamówiony towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD bądź na życzenie klienta istnieje możliwość zamówienia własnego transportu.
3.2. Firma kurierska DPD działa w oparciu o własne regulaminy. Celem zapoznania się z regulaminem prosimy o bezpośredni kontakt z firmą kurierską
3.3. Przy zamówieniach powyżej 3000 PLN/netto SG GLOVES pokrywa koszt dostawy pod wskazany przez klienta adres na terenie całej Polski.
3.4. Przy zamówieniu poniżej 3000 PLN/netto. koszt wysyłki 1 kartonu do 31,5 kg to 13 PLN/netto dla zamówień z terminem płatności oraz 14,50 pln/netto dla zamówień z pobraniem

4. Odbierając towar pamiętaj
4.1. W chwili odbioru przesyłki od kuriera i w jego obecności Klient powinien sprawdzić towar pod kątem sposobu zapakowania (uszkodzenia opakowania przesyłki) i przeliczyć zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku w towarze należy z kurierem w momencie odbioru towaru sporządzić Protokół Niezgodności Dostawy i niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu firmę SG GLOVES Sp. z o.o.
4.2. W przypadku niesporządzenia takiego protokołu lub spisania go później niż w momencie odbioru towaru, reklamacje nie będą uwzględniane.
4.3. Za braki towarów, które zostaną stwierdzone bez obecności kuriera firma SG GLOVES Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

5. Zwrot towaru
5.1 SG GLOVES dostarcza Klientowi produkt pozbawiony wad.
5.2.Możliwe jest dokonanie zwrotu zakupionego Towaru, za zgodą SG GLOVES , w terminie do 14 dni od daty otrzymania Towaru.
-Odsyłany towar nie może nosić żadnych śladów eksploatacji (stan wysyłkowy), musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (również oryginalne opakowanie, które też nie może być uszkodzone). Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa nabywca.
5.3. SG GLOVES nie przyjmuje zwrotów bez uprzedniego ustalenia i uzgodnienia.
5.4. Po weryfikacji stanu odesłanego towaru i uwzględnieniu zwrotu, zostanie wystawiona faktura korygująca. Zwrot pieniędzy następuje po otrzymaniu przez SG GLOVES Sp. z o.o. podpisanej faktury korygującej na wskazane przez Klienta konto. Koszt dostarczenia przesyłki do Klienta nie jest zwracany.
5.5. Towar, który nosi jakiekolwiek znamiona użytkowania i modyfikacji nie podlega zwrotowi.

6. Gwarancja
6.1. Reklamacji nie podlega towar:
• który uległ naturalnemu zużyciu,
• w którym wystąpiły uszkodzenia mechaniczne podczas jego eksploatacji (rozdarcia, rozprucia, przetarcia, zmechacenia, wyrwania zapięć itp),
• dostarczony do SG GLOVES Sp. z o.o. w stanie zanieczyszczonym lub wilgotnym, posiadający wady wynikające z niewłaściwej konserwacji.

7. Ochrona danych
7.1. Dane osobowe, przekazywane przez Klient podczas zakupów są przetwarzane wyłącznie w celach realizacji złożonego zamówienia i w celach marketingowych.
7.2. SG GLOVES Sp. z o.o. nie udostępnia tych danych osobom trzecim oraz nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów.
7.3. Każdy Klient ma prawo do weryfikacji swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian.
7.4. Klient ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych SG GLOVES Sp. z o.o.. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone na piśmie.

8. Informacje końcowe
8.1. Firma SG GLOVES Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiana regulaminu następuje z chwilą pojawienia się jego nowej treści na stronie internetowej www.sg-gloves.pl
8.2. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest związany jego postanowieniami.
8.3.Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej www.sg-gloves.pl w tym cennik nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
8.4. SG GLOVES SP. Z.O.O zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
8.5. Niniejszy regulamin dotyczy Klientów z terytorium Polski