Zadzwoń: +48 517 594 194

Zadzwoń: +48 517 594 194

PREMIUM CANADIAN

Rękawice robocze wykonane: z dwoiny bydlęcej część chwytna z jednego kawałka
skóry z podszewką bawełnianą, część grzbietowa z tkaniny

Karta produktu Deklaracja zgodnościInstrukcja

Rękawice należą do klasy Osobistego Sprzętu Ochronnego (PPE) określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczychwymagań dla środków ochrony indywidualnej DZ.U Nr 259 poz. 2173) . Zaklasyfikowane zostały do kategorii II i są zgodne z normą EN388:2016 Odporność na ścieranie – 4, Odporność na przecięcie – 2, Odporność na rozdzieranie – 4, Odporność na przekłucie – 3, EN 420:2003+A1:2009,odporności na przecięcie wg EN ISO 13997 – X (nie testowano)
Jednostka certyfikująca: MIRTA-KONTROL d.o.o.

Nazwa produktu: Rękawice ochronne

Opis produktu: Rękawice robocze wykonane: z dwoiny bydlęcej część chwytna z jednego kawałka
skóry z podszewką bawełnianą, część grzbietowa z tkaniny

Dostępne rozmiary: 10.5 uniwersalny

Dostępne kolory: obszycia skórzanego – szary; tkaniny – pomarańczowy

Pakowanie: 12 par paczka/120 par karton

Import: Własny

Karta Produktu

Download

Deklaracja zgodności

Download

Instrukcja

Download