ECONOMIC CANADIAN

Product body

Opis produktu

Nazwa produktu: Rękawice ochronne

Opis produktu: Rękawice robocze wykonane: z dwoiny bydlęcej część chwytna z jednego kawałka skóry z podszewką bawełnianą, część grzbietowa z tkaniny

Dostępne rozmiary: 10.5 uniwersalny

Dostępne kolory: obszycia skórzanego - szary; tkaniny - różnokolorowe paski

Pakowanie: 12 par paczka/120 par karton

Import: Własny


Wyrób należy do środków ochrony indywidualnej określonych w Europejskiej Dyrektywie 89/686/EWG i spełnia wytyczne tej dyrektywy. Kategoria I wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej –

Dz. U. Nr 259 poz. 2173) i odpowiada normom:EN 420 (Rękawice ochronne. Wymagania ogólne)

Jednostka certyfikująca:

DCS - Dynamex Certification Services

Registration No. DCS/13710301-B

Dokumentacja