SG-GLOVES

Najwyższa jakość, najlepsze ceny.

 1. Informacje ogólne

 

Strona internetowa przeznaczona jest dla przedsiębiorców pragnących nabyć towary bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową. Sklep internetowy nie jest przeznaczony i nie służy do sprzedaży towarów konsumentom, zgodnie z przepisami prawa rozumianymi jako osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcom czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością 

2. Podmiotem prowadzącym system zamówień internetowych dostępnym pod adresem www.sg-gloves.pl jest Synergy Group Sp. z o.o. posiadająca swoją siedzibę w Radomiu 26-600, ul. Adama Rapackiego 12/24, KRS 0000559364, NIP: 9482603723, REGON: 361605634

3. Osoba składająca zamówienie zwana jest w dalszej części regulaminu „Klientem”.

4. „Towar” to wszelki asortyment, który Klient może zamówić za pośrednictwem systemu zamówień internetowych, e-mail’em, zamawiając telefonicznie lub dokonując osobiście zakupu w siedzibie Synergy Group Sp. z o.o..

5. Dokonując zamówienia Klient oświadcza, iż akceptuje treść regulaminu, który dotyczy każdej z form składania zamówienia, warunków płatności, cennika przesyłek kurierskich, realizacji dostaw, zwrotów towarów, gwarancji i reklamacji

6. Poprzez złożenie zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

7. W przypadku podania przez Klienta adresu e-mail w wypełnionym formularzu, wyraża on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną.

8. Klient wyraża zgodę na zapis i archiwizację korespondencji e-mail, którego celem jest dążenie do zwiększania jakości obsługi Klienta jak i troska o bezpieczeństwo zawieranych transakcji.

 

2. Składanie zamówień

 

 Formy składania zamówień: 

1. Zamówienia składane poprzez system zamówień internetowy znajdujący się pod adresem: www.sg-gloves.pl

2. Warunkiem koniecznym korzystania ze sklepu jest zarejestrowanie użytkownika. Każdy użytkownik przy rejestrowaniu się będzie mógł wpisać swój adres email oraz hasło przy pomocy którego będzie mógł dokonać zamówienia. 

3. Zamówienia złożone po godzinie 13.00 będą rozpatrywane są w następnym dniu roboczym

4. W przypadku zamówień paletowych termin wysyłki zostanie potwierdzony telefonicznie

2. Warunkiem przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia internetowego jest rejestracja w serwisie www.sg-gloves.pl przejście prawidłowo weryfikacji użytkownika, prawidłowo wypełniony formularz zamówienia. Poprawnie wypełniony formularz zamówienia powinien zawierać: imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, adres (dane do faktury), telefon i/lub mail, sposób płatności i w adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres podany na fakturze. Podanie numeru telefonu i adresu mail umożliwi szybki kontakt z Klientem, jeśli wystąpi potrzeba dodatkowych ustaleń lub zmiana innych szczegółów zamówienia.

3. Zamówienia składane telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonu dostępnymi na: www.sg-gloves.pl/kontakt 

5. Zamówienia składane drogą mailową na adresy dostępne na: www.sg-gloves.pl/kontakt 

6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

7. W przypadku wystąpienia chwilowego braku jakiegokolwiek produktu lub wystąpienia innego problemu uniemożliwiającego realizację zamówienia, skontaktujemy się z Klientem w celu ustalenia dalszych szczegółów dotyczących realizacji złożonego zamówienia.

Jeżeli skontaktowanie z Klientem jest niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia, takie zamówienie traci moc.

8. Zamówienie, które zostało zrealizowane (towar został wysłany) nie może być anulowane.

9. Na towary realizowane z datą późniejszą niż bieżąca (realizacja zamówienia oczekującego) będą obowiązywać ceny takie jak w dniu realizacji zamówienia.

 

3. Warunki dostawy.

 

 1. 1. Zamówiony towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD badź na życzenie klienta istnieje możliwość zamówienia własnego transportu.

2. Firma kurierska DPD działaja w oparciu o własne regulaminy. Celem zapoznania się z regulaminem prosimy o bezpośredni kontakt z firmą kurierską

 1. Przy zamówieniach powyżej 3000 PLN/netto Synergy Group Sp. z o.o. pokrywa koszt dostway pod wskazany przez klienta adres na terenie całej Polski.

 2. Przy zamówieniu poniżej 3000 PLN/netto. koszt wysyłki 1 kartonu do 31,5 kg to 13 PLN/netto

 

 

4. Odbierając towar pamiętaj

 

 1. 1. W chwili odbioru przesyłki od kuriera i w jego obecności Klient powinien sprawdzić towar pod kątem sposobu zapakowania (uszkodzenia opakowania przesyłki) i przeliczyć zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku w towarze należy z kurierem w momencie odbioru towaru sporządzić Protokół Niezgodności Dostawy i niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu firmę Synergy Group Sp. z o.o. 

 2. 2. W przypadku niesporządzenia takiego protokołu lub spisania go później niż w momencie odbioru towaru, reklamacje nie będą uwzględniane.  

 3. 3. Za braki towarów, które zostaną stwierdzone bez obecności kuriera firma Synergy Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności. 

 

 

5. Zwrot towaru

 

 1. 1. W wyjątkowych sytuacjach firma Synergy Group Sp. z o.o. może wyrazić zgodę na zwrot zakupionego towaru do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.  

 2. 2. Odsyłany towar nie może nosić żadnych śladów eksploatacji (stan wysyłkowy), musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (również oryginalne opakowanie, które też nie może być uszkodzone). Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa nabywca. 

 3. 3. Synergy Group Sp. z o.o. nie przyjmuje zwrotów bez uprzedniego ustalenia i uzgodnienia.

 4. 4. Po weryfikacji stanu odesłanego towaru i uwzględnieniu zwrotu, zostanie wystawiona faktura korygująca. Zwrot pieniędzy następuje po otrzymaniu przez Synergy Group Sp. z o.o. podpisanej faktury korygującej na wskazane przez Klienta konto. Koszt dostarczenia przesyłki do Klienta nie jest zwracany. 

 5. 5. Towar, który nosi jakiekolwiek znamiona użytkowania i modyfikacji nie podlega zwrotowi. 

 

 6. Gwarancja

 

 1.  1. Reklamacji nie podlega towar:

      1. który uległ naturalnemu zużyciu,

      2. w którym wystąpiły uszkodzenia mechaniczne podczas jego eksploatacji (rozdarcia, rozprucia, przetarcia, zmechacenia, wyrwania zapięć itp),

      3. dostarczony do Synergy Group Sp. z o.o. w stanie zanieczyszczonym lub wilgotnym, posiadający wady wynikające z niewłaściwej konserwacji, 

 

 

7. Ochrona danych

 

 1. 1. Dane osobowe, przekazywane przez Klient podczas zakupów są przetwarzane wyłącznie w celach realizacji złożonego zamówienia i w celach marketingowych.

 2. 2. Synergy Group Sp. z o.o. nie udostępnia tych danych osobom trzecim oraz nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów.

 3. 3. Każdy Klient ma prawo do weryfikacji swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian.

 4. 4. Klient ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych Synergy Group Sp. z o.o.. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone na piśmie.

 

8. Informacje końcowe

 

 • 1. Firma Synergy Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiana regulaminu następuje z chwilą pojawienia się jego nowej treści na stronie internetowej www.sg-gloves.pl

 1. 2. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest związany jego postanowieniami.

 2. 3. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej www.sg-gloves.pl w tym cennik nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 3. 4. Synergy Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

 4. 5. Niniejszy regulamin dotyczy zarówno Klientów z terytorium Polski jak i również spoza jej obszaru.